x

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Usług oferowanych przez Serwis Internetowy i jest skierowana do Użytkowników Serwisu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z Serwisem Internetowym pod adresem 2Pharma Sp. z o.o., ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@2pharma.pl.

 1. Dane zbierane przez Serwis internetowy
  1. Dane zbierane podczas rejestracji:
   1. Użytkownik rejestrując się w Serwisie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie;
   2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie Internetowym podaje imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, miasto zamieszkania, wykształcenie, adres e-mail, telefon kontaktowy;
   3. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
  2. 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu:
   1. W celu dokonania transakcji zakupu dokonywanego za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl Użytkownik podaje m.in. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.
  3. Dane zbierane automatycznie:
   1. Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”) oraz system „Google Analytics”;
   2. Serwis Internetowy zbiera również dane Użytkowników, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Serwisu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie danych przez Serwis internetowy
  1. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się w Serwisie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Serwisie Internetowym jest obowiązkowa jeśli Użytkownik chce złożyć zamówienie.
  2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
  3. Dane Użytkownika udostępniane są innym podmiotom, takim jak operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia.
  4. Dane Użytkownika zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
  5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie Serwisu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości stron Serwisu Internetowego.
  6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z Serwisem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem i ustosunkowania się do zapytanie Użytkownika.
  7. Dane Użytkownika są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
  8. Za zgodą Użytkownika dane wykorzystywane są w celach marketingowych.
 3. Zmiana danych
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  2. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Serwisu Internetowego.
  3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.
 4. Usuniecie konta
  1. Użytkownik, który założył konto w Serwisie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Serwisu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Użytkownika. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.
  2. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie stosownej prośby do Administratora Serwisu Internetowego na adres: office@2pharma.pl.
 5. Zabezpieczenie danych
  1. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Serwisie Internetowym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Użytkownik jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Serwis Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
  2. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu Internetowego. Informacja wysyłana z serwera Serwisu Internetowego do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
  3. Serwis Internetowy stosuje także certyfikaty tożsamości o bardzo wysokiej jakości i poziomie zabezpieczeń takie jak certyfikat wydany przez firmę VeriSign
 6. Polityka plików „cookies”
  1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy plików „cookies” („ciasteczka”) i odnosi się do strony internetowej Serwisu SWOPER.PL.
  2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  4. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Zmiana Polityki Prywatności
  1. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, o czym Użytkownicy Serwisu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Serwisu Internetowego.
loading